TẠI QUỐC TIẾN VIỆC TIẾP NHẬN DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG IPAD | Hệ Thống Honda Quốc Tiến

TẠI QUỐC TIẾN VIỆC TIẾP NHẬN DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG IPAD

Bạn có biết, tại các HEAD Quốc Tiến đã triển khai hình thức tiếp nhận dịch vụ bằng Ipad. Cụ thể thay vì điền phiếu tiếp nhận bằng giấy như lúc trước, khách hàng chỉ cần điền thông tin trên Ipad do nhân viên cung cấp khi đến các HEAD của Quốc Tiến.

Công tác tiếp nhận dịch vụ sẽ không còn mất quá nhiều thời gian, việc cập nhật thông tin của khách hàng lên hệ thống và chuyển giao qua các bộ phận cũng nhanh chóng hơn. Sau khi cập nhật hình thức tiếp nhận dịch vụ mới Honda Quốc Tiến sẽ đem lại một dây chuyền phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp và đơn giản hơn cho khách hàng.

Bên cạnh đó, khi toàn thế giới đang quan tâm hơn đến những vấn đề về môi trường thì việc thay thế giấy bằng Ipad sẽ là một biện pháp tốt hơn để bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Việc hạn chế sử dụng giấy giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên, giảm thiểu số lượng giấy thải ra ngoài môi trường từ đó giúp hành tinh của chúng ta trong sạch hơn.

Như vậy so với việc sử dụng giấy thì sự thay thế bằng Ipad sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho không chỉ riêng Honda Quốc Tiến mà còn cho môi trường và xã hội.

TẠI QUỐC TIẾN VIỆC TIẾP NHẬN DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG IPAD 1