Ngập Tràn Combo - Thay Thế Thả Ga | Hệ Thống Honda Quốc Tiến

Ngập Tràn Combo – Thay Thế Thả Ga

Ưu đãi thay thế phụ tùng và đồ nhựa cực hấp dẫn chỉ có tại Hệ Thống Honda Quốc Tiến.

Ngập Tràn Combo - Thay Thế Thả Ga 1
 
Từ nay đến hết 31/3/2021, Honda Quốc Tiến triển khai nhiều COMBO ưu đãi:
– Giảm 5% khi thay thế từ 60% đến 80% bộ nhựa.
– Giảm 10% khi thay thế từ 81% đến 100% bộ nhựa.
– Giảm 5% khi thay thế combo từ 3 món phụ tùng trở lên.
Ngập Tràn Combo - Thay Thế Thả Ga 2
Ngập Tràn Combo - Thay Thế Thả Ga 3