Chương trình Lái Xe Toàn Toàn tại HEAD Quốc Tiến 3, Núi Thành | Hệ Thống Honda Quốc Tiến

Chương trình Lái Xe Toàn Toàn tại HEAD Quốc Tiến 3, Núi Thành

Vào ngày 13, 14 tháng 03 vừa qua, HEAD Honda Quốc Tiến 3 đã tổ chức thành công chương trình Lái Xe An Toàn tại Núi Thành, Quảng Nam.

Chương trình Lái Xe Toàn Toàn tại HEAD Quốc Tiến 3, Núi Thành 1

Cụ thể, với mục tiêu nâng cao kiến thức về luật giao thông và trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho khách hàng khi tham gia giao thông, HEAD Honda Quốc Tiến 3 đã tổ chức chương trình lái xe an toàn vào ngày 13 và 14 tháng 3 tại khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam.
Nội dung chương trình bao gồm:
– Đào tạo lý thuyết: kỹ năng lái xe an toàn.
– Thực hành trên sân tập: lái xe trên ván hẹp.
– Trắc nghiệm kiến thức LXAT.
– Thực hành trên máy tập lái xe RT.

Chương trình Lái Xe Toàn Toàn tại HEAD Quốc Tiến 3, Núi Thành 2
Thực hành trên máy tập lái xe RT
Chương trình Lái Xe Toàn Toàn tại HEAD Quốc Tiến 3, Núi Thành 3
Thực hành trên máy tập lái xe RT
Chương trình Lái Xe Toàn Toàn tại HEAD Quốc Tiến 3, Núi Thành 4
Thực hành lái xe trên ván hẹp
Chương trình Lái Xe Toàn Toàn tại HEAD Quốc Tiến 3, Núi Thành 5
Thực hành lái xe trên ván hẹp
Chương trình Lái Xe Toàn Toàn tại HEAD Quốc Tiến 3, Núi Thành 6
Trắc nghiệm kiến thức LXAT

Với sự quan tâm và góp mặt của rất nhiều khách hàng tại địa phương, HEAD Honda Quốc Tiến đã tổ chức thành công chương trình Lái Xe An Toàn, góp phần phổ biến cũng như nâng cao thêm các kiến thức lý thuyết và thực hành đến tất cả mọi người.
HEAD Honda Quốc Tiển 3 sẽ tiếp tục tổ chức thêm các chương trình Lái Xe An ToànTri Ân Khách Hàng tại địa bàn Núi Thành, Quảng Nam. Rất cảm ơn sự có mặt và tham gia của tất cả mọi người.

Hệ thống Honda Quốc Tiến.